Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (QĐ 07/2022/QĐ-UBND)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 

 

>> Tải về

Các tin khác