Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 01/7 đến 07/7/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/ cá nhân tham gia

Thứ 2 (01/7)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Thứ 3 (02/7)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp tại HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết.

 

- Đ/c Toàn đi công tác tại huyện Minh Hóa.

- 8h: Đ/c Lan họp Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

- Phòng XDCQ và TCTB, phòng CBCCVC (Xe 73A-000.86).

Phòng XDCQ và TCTB (Xe 73B-2179).

- Xe 73B-1666.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự họp thường kỳ UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

Đ/c Toàn đi công tác tại huyện Quảng Trạch.

- Xe 73A-000.86.

- Phòng CBCCVC (Xe 73B-1666).

Phòng XDCQ và TCTB (Xe 73B-2179).

Thứ 4 (03/7)

Sáng:

8h: Lãnh đạo Sở họp cơ quan tháng 6/2024 (phòng họp tầng 2).

- 8h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội Luật gia tại UBND thành phố Đồng Hới.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

- Phòng QL VTLT và CTTN (Xe 73B-1666)

Chiều:

- 13h30: Đ/c Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy.

Xe 73A-000.86

Thứ 5 (04/7)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 64 tại Tỉnh ủy.

Xe 73A-000.86

Thứ 6 (05/7)

Sáng:

- 8hĐ/c Giám đốc dự họp tại UBND tỉnh.

 

- 8h: Đ/c Toàn làm việc với UBND xã Thuận Đức, xã Nghĩa Ninh về nông thôn mới.

 

- Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ tại huyện Bố Trạch (cả ngày)

- Đ/c Quỳnh - phòng XDCQ và TCTB (Xe 73A-000.86).

- Đ/c Kiên - Phó CVP (Xe 73B-2179).

- Phòng QL VTLT và CTTN (Xe 73B-1666)

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tại Tỉnh ủy.

- 15h30: Đ/c Lâm dự bế giảng Lớp chuyên viên chính khóa 22 tại Trường Chính trị tỉnh.

- Xe 73A-000.86

- Phòng CCHC (Xe 73B-2179)

Thứ 7 (06/7)

- 7h30: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tại UBND tỉnh.

- Xe 73A-000.86

Chủ nhật (07/7)

- Đ/c Lâm đi công tác (đến hết ngày 08/7)

- Phòng CBCCVC

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.