Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

 tham gia

Thứ 2

(15/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024.

-

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Thứ 3

(16/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 9h: Đ/c Lâm làm việc với Trường THPT Nguyễn Trãi.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị tổng kết năm 2023 của Tỉnh hội Thanh niên xung phong tỉnh tại Tổng hội TNXP xây dựng kinh tế (số 46 đường Hai Bà Trưng - Đồng Hới).

- Xe 73A-000.86

- Phòng CBCCVC (xe 73B-1666)

- Xe 73B-2179

Chiều:

- 13h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 14h: Đ/c Toàn dự Hội nghị người lao động năm 2024 tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại.

- Xe 73B-1666

- Xe 73B-2179

Thứ 4

 (17/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Xe 73B-1666

Chiều:

- 15h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 Khối Thi đua các ban Đảng tại Tỉnh ủy.

- 14h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND thành phố tại UBND thành phố Đồng Hới.

- Phòng TĐKT.

- Xe 73B-1666

Thứ 5

(18/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tại UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tại Quỹ Tín dụng nhân dân Vạn Trạch.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Xe 73B-1666

- Xe 73B-2179

Xe 73A-000.86

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Thứ 6

(19/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm đi công tác tại huyện Minh Hóa.

- 8h: Đ/c Toàn dự họp Hội đồng đánh giá phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh tỉnh năm 2023 tại UBND tỉnh; 9h: Thẩm định Đề án Vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trưởng phòng CBCCVC; Chánh Thanh tra Sở (xe 73A-000.86)

- Phòng XDCQ và TCBC (cuộc họp 9h) (xe 73B-2179)

Chiều:

15h30: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan họp Chi bộ Khối Văn phòng Sở (hội trường tầng 6)

- 14h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án Vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Đảng viên Chi bộ.

- Phòng XDCQ và TCBC.

Thứ 7 (20/01)

- 13h30: Đ/c Toàn dự Hội nghị công tác Thi đua, khen thưởng Khối thi đua các doanh nghiệp I tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh - thị xã Ba Đồn.

- Phòng TĐKT.

Chủ nhật (21/01):

-

-

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.