Lịch công tác Lãnh đạo Sở, từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

 tham gia

Thứ 2

(22/5)

Sáng:

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 15h: Đ/c Lâm duyệt Chương trình văn nghệ Đại hội Công đoàn Sở.

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

(23/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Lâm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Sở Nội vụ (tại hội trường Trung tâm LTLS)

- 8h: Đ/c Toàn làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn, an ninh mạng (phòng họp tầng 2).

- 8h: Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư – Lưu trữ tại Sở Ngoại vụ.

- Đ/c Hồng – Chánh Thanh tra.

- Văn phòng Sở; đại diện Lãnh đạo Trung tâm LTLS.

- Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Đ/c Thạch - VP.

- Phòng QL VTLT và CTTN.

Chiều:

- 13h30: Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- BTV Đảng ủy Sở

-

Thứ 4

 (24/5)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 7h30: Đ/c Lâm khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (phòng họp tầng 2).

- Phòng CCHC.

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Toàn làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn, an ninh mạng (phòng họp tầng 2).

-

Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Đ/c Thạch - VP.

Thứ 5

(25/5)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

Chiều:

14h: Đ/c Giám đốc dự họp Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua và Tuyên truyền.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

Đ/c Thắng – TP TĐKT.

-

Thứ 6

(26/5)

Sáng:

- 9h30: Lãnh đạo Sở dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Sở.

- Đoàn viên Công đoàn Sở.

Chiều:

- 13h30: Lãnh đạo Sở dự phiên thứ hai Đại hội Công đoàn Sở.

- Đoàn viên Công đoàn Sở.

Thứ 7 (27/5):

 

Chủ nhật (28/5):

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.