Quyết định công bố Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Sở Nội vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/4/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-SNV công bố Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Sở Nội vụ

Các mục tiêu chất lượng:

1. Đối với hệ thống quản lý chất lượng của Sở

Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở. Tiến hành ít nhất một đợt đánh giá nội bộ trong năm (dự kiến trong Quý III năm 2024).

2. Khối lượng công việc (sản phẩm dịch vụ hành chính)

a) Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

b) Phấn đấu 100% văn bản, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do Sở ban hành hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đúng quy định của pháp luật về nội dung và thể thức văn bản.

c) Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý thuộc 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) được công bố và công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm cập nhật thường xuyên để luôn phù hợp các quy định hiện hành.

d) Bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do Sở thực hiện được giải quyết đúng hạn, trừ các trường hợp trễ hẹn vì lý do khách quan bởi các cơ quan, đơn vị phối hợp bên ngoài Sở.

 3. Sự hài lòng của khách hàng

 - Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về sản phẩm chất lượng dịch vụ hành chính và tiến độ thời gian tốt nhất.

- Công chức, viên chức và người lao động trong Sở luôn chú trọng đến tinh thần, thái độ làm việc và văn minh giao tiếp trong công sở, cũng như đối với khách hàng.

- Phấn đấu không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hành chính do Sở cung cấp.

 

Quyết định số 65/QĐ-SNV

Các tin khác