TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHẢO SÁT TÀI LIỆU QUÝ HIẾM CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ VỀ QUẢNG BÌNH NĂM 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch Khảo sát, sưu tầm, thu thập và trưng bày triển lãm, phát huy giá trị tài liệu quý, hiếm của tỉnh Quảng Bình và về Quảng Bình, giai đoạn 2023 - 2026; Sở Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 29/3/2023, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh cùng các viên chức nghiệp vụ đã tới làm việc với đại diện phòng Nội vụ và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy về việc phối kết hợp cùng với Trung tâm LTLS tỉnh triển khai nhiệm vụ khảo sát, sưu tầm tài liệu quý hiếm trên địa bàn.

Đ/c Phạm Tân Dân - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS cùng các viên chức nghiệp vụ làm việc với đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy.

Cùng với đó, ngày 31/3/2023, đoàn công tác đã về làm việc với Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh và lãnh đạo UBND xã Hiền Ninh về việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tổ chức, cộng đồng dân cư, các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia đình, dòng họ hiến tặng, ký gửi tài liệu quý, hiếm vào Trung tâm LTLS.

 

Đoàn công tác Trung tâm LTLS tỉnh đến tiếp cận tài liệu tại dòng họ Lê làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh cùng với đại diện Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, UBND xã Hiền Ninh.

Bước đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát tài liệu quý hiếm, tuy còn nhiều khó khăn nhưng việc khảo sát đã tiếp cận được một số tài liệu quý như: bản tái Sắc phong rất có giá trị của dòng họ Lê tại làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh do vua Khải Định Sắc ban cho ngày 26 tháng 6 năm 1924, gia phả dòng họ Lê…

Đây là tín hiệu đáng mừng khi tài liệu quý, hiếm có giá trị lịch sử của tỉnh đang được lưu giữ trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở thờ tự, cá nhân, dòng họ chưa được thu thập, bảo quản đúng cách và phát huy giá trị của tài liệu. Những nguồn tài liệu này cần được sưu tầm, bảo quản để phục vụ các mục đích như nghiên cứu lịch sử, chính trị văn hóa - xã hội, nghiên cứu thân thế, sự nghiệp các danh nhân văn hóa của đất nước nói chung và Quảng Bình nói riêng./.

                                                                                    Xuân Khánh 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

Các tin khác