Công văn đề nghị phối hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 03/7/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1239/SNV-VP đề nghị phối hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình  

 

Công văn số 1239/SNV-VP