Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

 tham gia

Thứ 2

(08/5)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại thành phố Đồng Hới.

-

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự họp tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khoa, Trưởng phòng CCHC.

-

Thứ 3

(09/5)

Sáng:

- 9h30: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn họp Đảng ủy Sở (phòng họp tầng 2).

- 7h30: Đ/c Lâm dự khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2023.

- 8h: Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đảng ủy viên.

- Văn phòng Sở.

- Phòng QL VTLT và CTTN.

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Bố Trạch.

-

-

Thứ 4

 (10/5)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Y tế.

- 13h30: Đ/c Lan tham gia Đoàn giám sát HĐND tại UBND huyện Tuyên Hóa.

-

-

- Phòng XDCQ và TCBC.

-

Thứ 5

(11/5)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập tại Trung tâm Y tế Đồng Hới.

-

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm nghe công bố Quyết định giám sát Chương trình hành động số 04 của Tỉnh ủy (phòng họp tầng 2).

- 15h: Đ/c Lâm họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở.

- 14h: Đ/c Toàn họp hội đồng xét tặng dành hiệu Nhà giáo ưu tú tại UBND tỉnh.

Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Chánh VP, TP CBCCVC, Văn phòng Đảng ủy.

- Ủy viên BCH CĐ Sở; Chủ tịch các CĐCSTV.

Thứ 6

(12/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập tại Trung tâm Y tế Minh Hóa.

-

-

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trường học giai đoạn 2018-2025” tại UBND tỉnh.

- 13h30: Đ/c Lan tham gia Đoàn giám sát HĐND tại UBND huyện Minh Hóa.

-

-

 

-

Thứ 7 (13/5):

- Đ/c Lâm dự Tổng kết huấn luyện tự vệ năm 2023.

Chủ nhật (14/5):

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.