Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/5/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá các Chỉ số CCHC năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí...
Xem tiếp
Giải pháp nâng cao hiệu quả xác định chỉ số cải cách hành chính   Tin mới
(QBĐT) - Sáng nay, 24/11, tại TP. Đồng Hới, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC), đo lường sự hài lòng của người...
Xem tiếp
Tài liệu họp Phiên thứ sáu của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ   Tin mới
Tài liệu họp Phiên thứ sáu của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Xem tiếp
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA...   Tin mới
Để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND...
Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính...   Tin mới
Công văn số 1882/SNV-VP ngày 06/10/2023 của Sở Nội vụ hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần