Đề nghị thông tin, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020 
Ngày 10/11/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1439/SNV-XDCQ&TCBC về việc đề nghị thông tin, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020.
Xem tiếp
Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các đơn vị hành chính sau sắp xếp 

    Ngày 02/8/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1275/UBND-NC về việc phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các đơn vị hành chính sau sắp xếp, cụ thể...

Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 

    Ngày 08/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 870/SNV-XDCQ&TCBC về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp