Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai Kế hoạch số 118 ngày 22-1-2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 03 ngày 9-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tổ chức vào chiều 17-3.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

 

Kế hoạch 118 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu chung, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

 

Đặc biệt là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hướng đến môi trường thân thiện, an toàn, công khai, minh bạch; xây dựng các chính sách, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực, tạo bước đột phá nhằm kêu gọi, thu hút, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XVII.

 

Đồng chí Phó Chủ tich UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tich UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Một số mục tiêu cụ thể, gồm: phấn đấu cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm khá của khu vực; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng trong nhóm đầu cả nước; Chỉ số CCHC (PAR INDEX) đứng tốp 25 của cả nước.

 

Trên cơ sở các mục tiêu đó, Kế hoạch 118 đã phân công trách nhiệm và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể đối với 8 chỉ số của bộ chỉ số CCHC và 10 chỉ số của bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  

 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác CCHC thời gian qua, phân tích những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 118, góp phần thực hiện Chương trình hành động số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả đã đạt được trong công tác CCHC những năm vừa qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025 là một trong những khâu đột phá quan trọng, trong đó phấn đấu chỉ số PCI nằm trong tốp khá của khu vực, chỉ số PAR INDEX xếp thứ 25 của cả nước. Đây là nhiệm vụ cải thiện thứ hạng rất nặng nề, vì vậy cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, phải triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mới đạt được.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đã nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm mà các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cần nỗ lực thực hiện. Trong đó, tiếp tục tập trung bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành để nâng cao các tiêu chí, chỉ số thành phần trong Bộ Chỉ số PAR INDEX và Bộ Chỉ số PCI theo từng lĩnh vực được phân công; duy trì, phát huy những tiêu chí, chỉ số thành phần đạt điểm cao trong các năm trước. Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử theo Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29-3-2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và một số nội dung trọng tâm khác. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đề nghị các cấp, các ngành nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, đồng thời thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới.

[Trở về]