Bản in     Gởi bài viết  
Thường trực Tỉnh ủy: Họp nghe và cho ý kiến về Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số PaPi của tỉnh 
 (Quang Binh Portal) - Chiều ngày 28/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp để nghe và cho ý kiến về Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PaPi); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
 

 

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ đã báo cáo đánh giá Chỉ số PCI năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh; kết quả Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas, Chỉ số PaPi. Theo đó, các bộ Chỉ số của tỉnh năm 2020: PCI xếp thứ 52/63; Par Index xếp thứ 50/63; Sipas 60/63, Papi xếp thứ 07/63 tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, chỉ số, chỉ số thành phần tụt bậc so với năm 2019.

 

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của các sở, ngành có liên quan đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần, chỉ số, chỉ số thành phần cùng với những kết quả đạt được trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chính quyền các cấp, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác cải cách hành chính trong năm 2020, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, qua đó đưa 04 bộ Chỉ số này đến gần với người dân hơn. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung thuộc 04 Bộ chỉ số có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự đánh giá về năng lực chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị. Việc xếp thứ hạng của các Bộ chỉ số có sự biến động khá lớn qua các năm, do rất nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan. Vì vậy, cần có sự quyết tâm, thống nhất trong hệ thống chính trị để tập trung cải thiện các Bộ chỉ số này trong những năm tới.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành, địa phương tiếp tục rà soát và chỉ rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Bộ chỉ số. UBND tỉnh có Kế hoạch phân công cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với phương án, cách làm cụ thể gắn với cơ chế ràng buộc trách nhiệm, kiểm tra, đánh giá và tập trung vào các chỉ số thành phần, tiêu chí thành phần của các Bộ chỉ số, đồng thời lấy kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo các cấp, ngành chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở lấy Nhân dân làm đối tượng phục vụ, qua đó nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4.

[Trở về]