Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh 

(QBĐT) - Sáng nay (7-7), đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá và bàn giải pháp nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình.

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, chỉ số PAR INDEX tỉnh Quảng Bình đạt 82,33 điểm, tăng 1,53 điểm so với năm 2019; xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố, giảm 14 bậc so với năm 2019 (năm 2019 đạt 80,80 điểm, xếp thứ 36/63). Đáng chú ý có 8 lĩnh vực do các sở, ngành chủ trì thực hiện không có điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa theo quy định.

Về Chỉ số SIPAS tỉnh Quảng Bình năm 2020 đạt 78,88 điểm, giảm 4,55% so với năm 2019; xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, giảm 19 bậc so với năm 2019 (năm 2019 đạt 83,43%, xếp thứ 41/63).

Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Bình năm 2020 đạt 44,7 điểm, giảm 1,15 điểm so với năm 2019; xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, giảm 1 bậc so với năm 2019 (năm 2019 đạt 45,84 điểm, xếp thứ 6/63).

Đối với Chỉ số PAPI, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, năm 2020 UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Với sự cố gắng và nỗ lực về xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đã góp phần cải thiện đáng kể 4 chỉ số thành phần so với năm 2019: Chi phí thời gian tăng 0,06 điểm, cạnh tranh bình đẳng tăng 0,1 điểm, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,98 điểm và đào tạo lao động tăng 0,46 điểm.

Mặc dù vậy, năm 2020, PCI Quảng Bình vẫn giữ nguyên thứ hạng 52/63 và chỉ đạt 62,3 điểm, giảm 1,41 điểm so với năm 2019. Đáng chú ý có 8 chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2020 ở mức thấp nhất cả nước (trong đó có 3 chỉ số xếp hạng thứ 63) hoặc bằng trung vị của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá: Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng công tác cải cách hành chính, việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp chất lượng còn chưa cao, vẫn còn một số hạn chế, các chỉ số giảm mạnh so với các tỉnh, thành phố trong cả nước... Một số sở, ban, ngành, địa phương còn thiếu chủ động, trách nhiệm chưa cao, chưa thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện và nâng cao các chỉ số cơ bản; vẫn còn xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, cần đề cao trách nhiệm của mình để thảo luận, bàn các giải pháp thiết thực, tập trung vào các tiêu chí thành phần, chỉ số thành phần để nâng cao thứ hạng trong năm tới, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì phần thảo luận đánh giá và bàn các giải pháp nâng cao các chỉ số.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì phần thảo luận đánh giá và bàn các giải pháp nâng cao các chỉ số.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế chủ quan và khách quan tác động đến kết quả đạt điểm và thay đổi xếp hạng của các chỉ số trong năm 2020 và thời gian qua. Đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để góp phần nâng cao mức điểm và kết quả cải thiện xếp hạng các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát các mục tiêu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 03-Ctr/TU của Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để nâng cao được các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của  tỉnh trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Rà soát thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực ngành, địa phương quản lý đã được Trung ương, UBND tỉnh giao triển khai.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trước hết tập trung khắc phục các mặt tồn tại, yếu kém trong việc công khai thủ tục hồ sơ, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành để giải quyết hồ sơ đồng bộ, kịp thời, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn…; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác cải cách TTHC; rà soát khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã đầu tư để tránh lãng phí; thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh, cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân; phấn đấu chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đến hết năm 2021 đạt trên 80%.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tập trung tuyên tuyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về bản chất, tầm quan trọng và ý nghĩa của các bộ chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực thi công vụ, đồng thời thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để cải thiện các bộ chỉ số nêu trên trong thời gian tới.

 
[Trở về]