Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2020 
Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1450/SNV-CCHC về việc thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2020.
 

1. Công văn 1450/SNV-CCHC.

 

2. Số lượng phân bổ triệu tập.


3. Danh sách đăng ký tham gia.

[Trở về]