Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017 

    Ngày 30/10/2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1620/SNV-CCVC về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Quyết định 3791/QĐ-UBND

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 1620/SNV-CCVC

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Hướng dẫn 1476/HD-SNV

[Trở về]