Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả xét hồ sơ của giáo viên tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 
 Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Hội đồng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 đã ban hành Công văn số 04/HĐXTH thông báo kết quả xét hồ sơ của giáo viên tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020.
 

>>> Nội dung thông báo

[Trở về]