Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

    Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND, về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem nội dung
[Trở về]