Kết quả tìm kiếm
STT Họ và tên Chức danh chính ĐT Cơ quan
01. Lãnh đạo Sở
1 Trần Thế Vương Giám đốc Sở 0232.3828568
2 Phan Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở
3 Mai Xuân Toàn Phó Giám đốc Sở (0232) 3823545
4 Nguyễn Thị Kim Lan Phó Giám đốc (0232) 3818262
02. Văn phòng Sở
1 Nguyễn Thị Hồng Minh Chánh Văn phòng 0232.3828569
2 Đoàn Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng 0232.3859987
3 Phan Thị Hồng Đào Chuyên viên 0232.3822321
4 Nguyễn Thị Vinh Kế toán trưởng 0232.3817123
5 Trần Thị Nga Thủy Chuyên viên 0232.3822321
6 Lê Cẩm Thạch Chuyên viên 0232.3859987
7 Trần Thị Quỳnh Nga Văn thư 0232.3822321
8 Phạm Thị Lê Kho quỹ - Tạp vụ 0232.3817123
9 Hoàng Nhị Hà Lái xe 0232.3822321
10 Đặng Kế Toại Lái xe 0232.3822321
11 Đặng Ngọc Trường Cán bộ HĐ 68 0232.3832789
12 Đoàn Thị Mai Phương Nhân viên 0232.3844556
13 Phạm Ngọc An Lái xe 0232.3832789
03. Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức
1 Nguyễn Văn Túc Trưởng phòng 0232.3823468
2 Đỗ Như Lợi Phó Trưởng phòng 0232.3823788
3 Trần Văn Dỵ Chuyên viên 0232.3821149
4 Đỗ Thị Minh Huệ Chuyên viên 0232.3823788
5 Phan Chí Tiến Chuyên viên 0232.3823788
6 Trần Thị Lan Phương Chuyên viên 0232.3823788
04. Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế
1 Phạm Anh Tuấn Trưởng phòng 0232.3841935
2 Phạm Thị Bích Thúy Phó Trưởng phòng
3 Lê Nam Trung Phó Trưởng phòng 0232.3821147
4 Lê Thị Ngọc Lan Chuyên viên 0232.3844480
5 Phạm Thị Xuân Chuyên viên 0232.3821149
6 Võ Thị Vân Hà Chuyên viên 0232.3821147
7 Trần Hải Quỳnh Chuyên viên 0232.3821147
8 Phạm Thị Trang Chuyên viên 0232.3821149
05. Phòng Cải cách hành chính
1 Trần Đăng Khoa Trưởng phòng 0232.3823868
2 Lê Như Ý Phó Trưởng phòng 0232.3822321
3 Đậu Thanh Hải Chuyên viên 0232.3844480
4 Phan Lâm Thùy Duyên Chuyên viên 0232.3844480
5 Nguyễn Thị Hoài Phương Chuyên viên 0917604898
06. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên
1 Trần Thị Cúc Trưởng phòng 0232.3824708
2 Trần Thị Chuyên Phó Trưởng phòng 0232.3821147
3 Hồ Anh Chuyên Chuyên viên 0232.3821146
4 Nguyễn Thùy Nhung Chuyên viên 0232.3821146
07. Thanh tra Sở
1 Tô Ngọc Hồng Chánh Thanh tra Sở 0232.3821457
2 Cao Thị Lan Anh Phó Chánh Thanh tra
3 Nguyễn Đăng Nghĩa Chuyên viên 0232.3821458
4 Đinh Nữ Cẩm Nhung Thanh tra viên 0232.3821458
08. Phòng Thi đua - Khen thưởng
1 Hồ Quyết Thắng Trưởng phòng 0232.3832678
2 Phạm Trung Kiên Phó Trưởng phòng 0232.3779368
3 Lê Mạnh Sơn Chuyên viên 0232.3832789
4 Trương Thị Ngọc Chuyên viên 0232.3832567
5 Dương Thị Minh Lý Chuyên viên 0232.3832567
6 Nguyễn Thị Thương Chuyên viên 0232.3821146
01. Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh
1 Trần Đức Thuỷ Trưởng ban null
2 Nguyễn Duy Hạnh Phó Trưởng ban 0232.3820987
02. Chuyên viên Ban Tôn giáo
1 Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên 0232.3841943
2 Nguyễn Trung Chính Chuyên viên 0232.3851513
3 Đoàn Thị Kim Na Kế toán trưởng 0232.3817123
4 Lương Dũng Sỹ Chuyên viên 0232.3828618
5 Phạm Thị Trang Văn thư 0232.3841943
6 Trần Thị Hoàng Huế Chuyên viên 0232.3851513
7 Lê Thị Thu Hằng Thủ quỹ 0232.3841942
8 Nguyễn Thị Thu Hoài Chuyên viên 0232.3828618
9 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0232.3841943
10 Ngô Văn Phong Lái xe 0232.3841943
11 Lê Quang Hợp Chuyên viên 0232.3832345
01. Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
1 Hồ Ngọc Thắng Giám đốc 0232.3898679
2 Phạm Tân Dân Phó Giám đốc null
02. Phòng Hành chính - Tổng hợp (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)
1 Bùi Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Tương Phó Trưởng phòng 0232.3898679
3 Trần Thị Như Giang Văn thư, lưu trữ 0232.3898679
4 Lê Thị Thiết Viên chức null
5 Lê Thị Đàm Quyên HĐ68 null
6 Lê Xuân Sơn HĐ68 null
7 Lê Xuân Khánh HĐ68 null
8 Đặng Văn Phú HĐ68 null
03. Phòng Nghiệp vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)
1 Phạm Thị Thanh Huyền Trưởng phòng
2 Nguyễn Phương Ngọc Phó Trưởng phòng 0232.3851106
3 Lê Thị Kim Cúc Phó Trưởng phòng
4 Hoàng Thị Hòa Lưu trữ viên null
5 Trần Thị Anh Trâm Lưu trữ viên null
6 Trần Thị Trang Lưu trữ viên trung cấp
7 Hoàng Thị Quỳnh Lưu Lưu trữ viên null
8 Trần Thị Thanh Nhàn Lưu trữ viên null
9 Nguyễn Thị Vân Lưu trữ viên null
10 Trần Thị Hồng Liên Lưu trữ viên null
11 Nguyễn Thị Phương Lưu trữ viên null
12 Phạm Thị Tâm Lưu trữ viên trung cấp
13 Hoàng Anh Lưu trữ viên trung cấp
14 Đặng Thị Thanh Lưu trữ viên trung cấp
15 Lê Thị Hồng Hạnh Lưu trữ viên null
16 Bùi Quốc Luyến Lưu trữ viên
17 Lê Hải Yến Lưu trữ viên null
18 Trần Thị Thùy Linh Lưu trữ viên null
19 Lê Thị Nhung Lưu trữ viên null
Danh sách phòng ban