Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 
 Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]