Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 3333/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 102 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học Quảng Bình, Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình và Cao đẳng Nghề Quảng Bình có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 
 Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]