Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 2555/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Xuân Đức, Chủ tịch Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung, thành phố Huế, đã có thành tích trong việc đóng góp xây dựng, phục dựng lại di tích lịch sử Đình làng Phan Long, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn 
 Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]