Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 1694/QĐ-CTN ngày 05/10/2021 về việc Truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Phan Thị Hồng; Quê quán: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bìnhhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]