Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 1652/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về việc Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình năm 2020 
 Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]