Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 1650/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về việc Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình, Đã có mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
 Tải quyết định khen thưởng
[Trở về]