Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
 Ngày 11/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020.
 

>>> Nội dung Quyết định

[Trở về]