Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy Trình ISO 

STT

QUY TRÌNH ISO

Download

1

Sổ tay chất lượng

Tải về

2

Quy trình thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

Tải về

3

Quy trình thẩm định hồ sơ tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành

Tải về

4

Quy trình thẩm định hồ sơ giải thể tổ chức phối hợp liên ngành

Tải về

5

Quy trình quản lý công tác xây dựng chính quyền

Tải về

6

Quy trình kiểm soát tài liệu

Tải về

7

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Tải về

8

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Tải về

9

Quy trình đánh giá nội bộ

Tải về

10

Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa

Tải về

11

Quy trình xem xét của lãnh đạo

Tải về

12

Quy trình xử lý văn bản đi - văn bản đến

Tải về

13

Các quy trình mẫu:

 

 

  - Quy trình thẩm định tuyển dụng viên chức

Tải về

 

  - Quy trình hiệp y khen thưởng

Tải về

 

  - Quy trình đăng ký hội đoàn tôn giáo

Tải về

14

TCVN ISO 9001:2008

Tải về

15

Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Tải về

[Trở về]