Bản in     Gởi bài viết  
Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các đơn vị hành chính sau sắp xếp 

    Ngày 02/8/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1275/UBND-NC về việc phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các đơn vị hành chính sau sắp xếp, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn
[Trở về]