Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 
 Ngày 26/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
 

Tải về Nghị quyết 42/NQ-UBBC

 

I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: NGUYỄN LƯƠNG BÌNH

2. BÀ: ĐINH THỊ CHUẨN

3. ÔNG: TRƯƠNG VĂN HÀ

4. ÔNG: ĐOÀN THANH HẢI

5. ÔNG: NGUYỄN HOÀI NAM

6. BÀ: HỒ THỊ TOÀN

7. ÔNG: BÙI ANH TUẤN

 

II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: NGUYỄN CÔNG BÌNH

2. BÀ: ĐẶNG THỊ KIM HUỆ

3. ÔNG: DƯƠNG  VĂN HÙNG

4. ÔNG: LÊ CÔNG HỮU 

5. BÀ: PHẠM THỊ MỸ LỆ

6. ÔNG: PHẠM TIẾN NAM

7. BÀ: LÊ THỊ MINH TÂM

8. ÔNG: HOÀNG XUÂN TÂN

 

III. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: TRỊNH THANH BÌNH

2. ÔNG: PHAN THANH DŨNG

3. BÀ: PHAN THỊ LỆ HẰNG

4. BÀ: HOÀNG THỊ NHÂN

5. ÔNG: TRẦN VĂN PHÚ IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: NGUYÊN XUÂN ĐẠT

2. BÀ: PHẠM THỊ HÂN

3. BÀ: VÕ THỊ THU HƯỜNG

4. BÀ: ĐINH THỊ ÁNH NGỌC

5. ÔNG: NGUYỄN XUÂN TUYẾN

 

V. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. BÀ: NGUYỄN THỊ THANH HÀ

2. ÔNG: HOÀNG DƯƠNG HÙNG

3. ÔNG: ĐINH XUÂN HƯỚNG

4. ÔNG: PHẠM THÁI QUÝ

5. BÀ: DƯƠNG THỊ HỒNG THUẬN

 

VI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: NGUYỄN XUÂN HOÀN

2. BÀ: NGUYỄN THỊ KIM LAN

3. BÀ: NGUYỄN THỊ MAI

4. BÀ: VÕ THỊ BÌNH MINH

5. ÔNG: TRƯƠNG AN NINH

 

VII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: NGUYỄN VIẾT HẢI

2. BÀ: DƯƠNG THỊ THU HIỀN

3. ÔNG: NGUYỄN CÔNG HUẤN

4. ÔNG: TRẦN NGỌC SÂM

5. ÔNG: TRẦN TIẾN SỸ

6. BÀ: VÕ THỊ THANH TÂM

7. BÀ: PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO

8. ÔNG: TRƯƠNG ĐÌNH TUẤT

 

VIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. BÀ: TRẦN THỊ DIỆN

2. BÀ: TRẦN THỊ HOÀNG MAI

3. BÀ: LÊ THANH NHÀN

4. BÀ: PHAN THỊ QUYÊN

5. ÔNG: BÙI QUANG THANH

6. ÔNG: TRẦN THẮNG

7. ÔNG: LÊ CÔNG TOÁN

8. ÔNG: TRẦN SƠN TÙNG

 

 IX. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: ĐẶNG ĐẠI BÀNG

2. BÀ: TRẦN HOÀNG KIM DUNG

3ÔNG: NGÔ GIA HỒNG ĐỨC

5. BÀ: TRẦN THỊ THU

6. BÀ: HOÀNG THỊ THỦY

7. BÀ: NGÔ NỮ QUỲNH TRANG

 

X. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. BÀ: MAI LAN ANH

2. ÔNG: TRẦN PHONG

3. ÔNG: PHAN PHONG PHÚ

4. ÔNG: TRẦN TRƯỜNG SƠN (ĐẠI ĐỨC THÍCH PHƯỚC ĐĂNG)

5. ÔNG: NGUYỄN VĂN THẢO (HÒA THƯỢNG THÍCH TÁNH NHIẾP)

 

XI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. BÀ: HỒ THỊ MINH HUỆ

2. ÔNG: ĐOÀN NGỌC LÂM

3. ÔNG: PHAN TRẦN NAM 

4. BÀ: NGÔ THỊ NHUNG

5. BÀ: VÕ THỊ PHƯỚC

6. ÔNG: NGUYỄN NGỌC THỤ

7. BÀ: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

8. BÀ: NGUYỄN HOÀNG QUỲNH TRANG

 

XII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: LÊ VĂN BẢO

2. ÔNG: VÕ XUÂN BẢY

3. ÔNG: NGUYỄN SONG DUYÊN

4. BÀ: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAN

5. BÀ: NGUYỄN THỊ MAI

6. BÀ: VÕ TRẦN THANH NHÃ

7. BÀ: TRẦN THỊ KHÁNH QUỲNH

 

XIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

 

1. ÔNG: TRẦN HẢI CHÂU

2. BÀ: LÝ THỊ TUYẾT HOA 

3. ÔNG: VÕ MINH HOÀI

4. BÀ: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

5. ÔNG: LÊ VĨNH THẾ

[Trở về]