Bản in     Gởi bài viết  
Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên năm 2022 
          Từ ngày 28/4 đến 19/5/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức 03 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 với tổng số hơn 380 học viên tham gia
           

          Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Công văn số 237/UBND-NCVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Từ ngày 28/4 đến 19/5/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức 03 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 với tổng số hơn 380 học viên tham gia. Trong đó:

 

          - Lớp thứ nhất: từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022;

          - Lớp thứ hai: từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022;

          - Lớp thứ ba: từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022.

 

          Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác thanh niên các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cấp huyện, cấp xã và công chức phụ trách công tác QLNN về thanh niên tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

   Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

         

           Tại đợt tập huấn lần này, thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030”. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Hình ảnh lớp tập huấn

         

          Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về thanh niên để nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới.

            Đồng thời, đây cũng là dịp để các học viên được trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác thanh niên, đặc biệt là chính sách quản lý nhà nước đối với thanh niên, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên... phục vụ tốt công tác chuyên môn./.                                                     

 

[Trở về]