Bản in     Gởi bài viết  
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và Phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Từ ngày 28 - 29/10/2021, Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo Văn phòng và viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

   

Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Để thực hiện tốt việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19”, các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng đã thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế; hầu hết các học viên đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID - 19 theo quy định. 

 

 Hình ảnh lớp bồi dưỡng

 

     

Lớp bồi dưỡng là dịp để các học viên được trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là về chữ ký số, lập hồ sơ và lưu trữ văn bản điện tử... phục vụ tốt công tác chuyên môn ./.

Phòng Quản lý VTLT&CTTN

 

[Trở về]