Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 9/5 đến 15/5/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 20, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Th ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(9/5)

Sáng:

 

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

- Đ/c Lâm đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 10/5)

- 14h30: Đ/c Toàn làm việc với đơn vị giới thiệu phần mềm Thi đua - Khen thưởng (hội trường tầng 6).

- 14h: Đ/c Lan họp về công tác thanh niên.

-  Phòng TĐKT

- Phòng QL VTLT và CTTN

Thứ 3

(10/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tại UBND tỉnh.

 

Chiều:

- 15h: Đ/c Lan dự Lễ Phật đản tại chùa Hoằng Phúc, Lệ Thủy

 - Ban Tôn giáo

Thứ 4

 (11/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở NN&PTNT.

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Toàn dự họp tại UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan dự khai giảng lớp tập huấn công tác thanh niên ở Trường Đại học Quảng Bình.

-

-

- Phòng XDCQ và TCBC

-

-Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự làm việc tại Huyện ủy Bố Trạch.

- 14h: Đ/c Lan tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại UBND huyện Quảng Ninh.

- Ban Tôn giáo.

-Thứ 5

(12/5)

Sáng:

 - 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 8h: Đ/c Lan dự Lễ Phật đản tại huyện Quảng Trạch

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Lan tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại UBND huyện Bố Trạch.

 

Thứ 6

(13/5)

Sáng:

 

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Lan tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại UBND huyện Lệ Thủy.

 

Thứ 7 (14/5):

 

 

Chủ nhật (15/5):

 - 7h30: Đ/c Lan dự Lễ Phật đản tại chùa Đại Giác, Đồng Hới

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

[Trở về]