Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 43, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(25/10)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Toàn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về khen cao.

 

Thứ 3

(26/10)

Sáng:

-  Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 7h30: Đ/c Lâm dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 (tổ chức trực tuyến).

-

- Phòng CCHC.

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (27/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Lâm dự họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định nghị quyết trình HĐND tỉnh về công an xã bán chuyên trách.

- 8h: Đ/c Toàn họp về sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước tại Sở Tài chính.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ.

-

- Phòng CBCCVC.

 

- Phòng XDCQ&TCBC

-

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn họp về địa giới hành chính tại thị xã Ba Đồn.

- 14h: Đ/c Lan họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

-

- Đ/c Trung, PTP XDCQ&TCBC

Thứ 5

(28/10)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn dự họp trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- 7h30: Đ/c Lan dự khai mạc lớp tập huấn Văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Quảng Bình.

-

-

- Phòng QL VTLT&CTTN

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở họp Chi bộ khối Văn phòng Sở (hội trường tầng 6)

- Đảng viên Chi bộ

Thứ 6

(29/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan dự họp HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 (cả ngày).

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tập huấn trực tuyến của Bộ Nội vụ (hội trường tầng 6).

- 8h30: Đ/c Toàn dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại VNPT Quảng Bình.

-

 

- Phòng CCHC

-

Chiều:

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 7 (30/10):

 

 

Chủ nhật (31/10):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác

[Trở về]