Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 03, từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022  

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(17/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc đi công tác (đến hết ngày 19/01)

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lan đi cơ sở.

 

Thứ 3

(18/01)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tại  Chi cục Thủy sản tỉnh.

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội Phật giáo Quảng Trạch.

- Phòng CBCCVC.

-

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Toàn dự tổng kết Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tại Sở LĐ-TBXH; 15h30: Dự tổng kết thi đua Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

- Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

-

- Phòng TĐKT

 

-

Thứ 4

 (19/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Toàn dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Y tế.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại Ban Tôn giáo tỉnh.

 

Chiều:

- 14h30: Đ/c Lâm làm việc với huyện Lệ Thủy.

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Sở Tư pháp; 16h: Làm việc tại huyện Quảng Ninh.

 

Thứ 5

(20/01)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Y tế tại UBND tỉnh; 8h45: Dự đón tiếp đoàn của Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tại UBND tỉnh.

-

- Ban Tôn giáo (lịch 8h45)

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự hội nghị giải quyết các tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lan dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

-

- Phòng XDCQ&TCBC

-

Thứ 6

(21/01)

Sáng:

- 9h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 16h: Đ/c Lâm gặp mặt một số đoàn viên Công đoàn Sở.

- 14h30: Đ/c Toàn dự Hội nghị tổng kết Khối thi đua các ngành Nội chính; 15h30: Dự hội nghị tổng kết Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật.

-

- BCH Công đoàn Sở

- Phòng TĐKT.

Thứ 7 (22/01):

 

 

Chủ nhật (23/01):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 Tải lịch công tác

[Trở về]