Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(16/5)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022.

- 8h: Đ/c Lâm khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022.

-  

- Phòng CCHC.

-Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021. - Phòng CCHC

Thứ 3

(17/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Quảng Trạch (cả ngày).

- 8h: Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Phòng QL VTLT và CTTN

Chiều:

- 14h: Đ/c Lan tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại UBND huyện Minh Hóa.

 

Thứ 4

 (18/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Toàn đi công tác Hà Tĩnh (đến hết ngày 19/5).

- 8h: Đ/c Lan dự khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh niên tại Trường Đại học Quảng Bình.

 - Đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng Sở (hội trường tầng 6). 

- Phòng XDCQ và TCBC. 

 

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Dốc.

-  

 

Thứ 5

(19/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.

- 7h30: Đ/c Lâm dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan dự Lễ Kỷ niệm và dâng hương tri ân liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TNXP Thọ Lộc.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 15h30: Đ/c Lâm dự Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Trung tâm Chính trị thị xã Ba Đồn.

- 14h: Đ/c Lan làm việc với UBND huyện Quảng Trạch về công tác Tôn giáo.

 

 

- Ban Tôn giáo

Thứ 6

(20/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn thông qua dự thảo quyết định thanh tra tại UBND huyện Bố Trạch. - Phòng Thanh tra

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

 

Thứ 7 (21/5):

 

 

Chủ nhật (22/5):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

 

[Trở về]