Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 46, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(15/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lan làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông.

-

- Phòng QL VTLT&CTTN

Thứ 3

(16/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lâm tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tại Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 18/11).

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

-

- Phòng CCHC.

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (17/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị Báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn làm việc về công tác thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hoãn làm việc tại Sở NN&PTNT

- Phòng Thanh tra.

Thứ 5

(18/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lâm dự tập huấn chuyển đổi số tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 8h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND tỉnh.

 

Chiều:

- 14h30: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc với Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lan họp tại UBND tỉnh.

- Đ/c Túc, TP.CBCCVC

 

-

- Ban Tôn giáo

Thứ 6

(19/11)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan dự tọa đàm tại Hội Di sản văn hóa tỉnh.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 7 (20/11):

 

 

Chủ nhật (21/11):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác  

[Trở về]