Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 50, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(13/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lan dự Hội nghị tại Hà Nội (đến hết ngày 13/12)

-

-

- Phòng QLVTLT & CTTN

Chiều:

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Lâm làm việc với Bưu điện tỉnh (tại Bưu điện tỉnh)

- 14h: Đ/c Toàn họp đánh giá địa giới hành chính (phòng họp tầng 2).

-

- Phòng CCHC

- Phòng XDCQ&TCBC

Thứ 3

(14/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h30: Đ/c Toàn họp tại Sở Tư pháp.

- 8h: Đ/c Lan dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam tại Trường Đại học Quảng Bình.

- Không học nghị quyết tại Sở.

- Phòng XDCQ&TCBC

-

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (15/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc đi cơ sở.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn họp tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 14h: Đ/c Lan làm việc với Hội Sinh vật cảnh.

 

Thứ 5

(16/12)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 09h: Đ/c Toàn dự bàn giao nhà tình nghĩa Khối Văn hóa - Xã hội tại huyện Bố Trạch; 10h: Dự họp Hội đồng giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư tại UBND tỉnh.

 

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở họp đánh giá, kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở; công chức, viên chức Sở.

- Lãnh đạo Sở họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Khoa học sáng kiến Sở (phòng họp tầng 2)..

- Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Bí thư Đoàn thanh niên Sở.

- Hội đồng TĐKT và KHSK Sở.

Thứ 6

(17/12)

Sáng:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại huyện Quảng Trạch.

- 8h: Đ/c Lan thăm tổ các tổ chức, chức sắc Công giáo nhân dịp Lễ Noel tại huyện Quảng Trạch

-

- Phòng XDCQ&TCBC

- Ban Tôn giáo, đại diện lãnh đạo Văn phòng.

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 15h: Đ/c Toàn khảo sát sáp nhập các trường học tại huyện Lệ Thủy.

- 14h: Đ/c Lan dự Tổng kết phong trào thi đua Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

-

- Phòng XDCQ&TCBC

-

Thứ 7 (18/12):

 

 

Chủ nhật (19/12):

- 7h30: Đ/c Toàn dự Lế khai mạc Giải Việt dã năm 2021 tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 Tải lịch công tác

[Trở về]