Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 41, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(11/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm dự khai mạc Lớp tập huấn cải cách hành chính (phòng họp tầng 6).

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Phòng CCHC

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lâm dự tập huấn Lớp tập huấn cải cách hành chính (phòng họp tầng 6, đến hết sang 12/10)

-

- Phòng CCHC

Thứ 3

(12/10)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (13/10)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 8h30: Đ/c Toàn họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Lan dự Hội thảo trực tuyến tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 5

(14/10)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn họp tại UBND tỉnh.

 

Thứ 6

(15/10)

Sáng:

- 7h30: Đ/c Giám đốc dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn làm việc với Sở Tài chính (phòng họp tầng 2).

- 14h30: Đ/c Lâm dự làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Huyện ủy Minh Hóa.

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

-

Thứ 7 (16/10):

 

 

Chủ nhật (17/10):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác   

[Trở về]