Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 36, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

tham gia

Thứ 2

(06/9)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

 

Chiều:

 

 

Thứ 3

(07/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 4

 (08/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 5

(09/9)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

 

Chiều:

 

 

Thứ 6

(10/9)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 7 (11/9):

 

 

Chủ nhật (12/9):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

 

[Trở về]