Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 24,từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/6/2022

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

tham gia

Thứ 2

(06/6)

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 3

(07/6)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ tại Chi cục Bảo vệ thực vật.

-

- Phòng QL VTLT&CTTN

Chiều:

- 15h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn họp Đảng ủy (phòng họp tầng 2).

- Đảng ủy viên

Thứ 4

 (08/6)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Phòng TĐKT

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp tại UBND tỉnh.

 

Thứ 5

(09/6)

Sáng:

 

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm họp về chỉ số cải cách hành chính tỉnh tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lan làm việc với UBND huyện Minh Hóa.

- Phòng CCHC

- Ban Tôn giáo

Thứ 6

(10/6)

Sáng:

- 7h30: Đ/c Lan dự Đại hội Hội Kế hoạch hóa gia đình tại Chi cục Dân số.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Toàn, Đ/c Lan tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 - Phòng TĐKT.

-

Thứ 7 (11/6):

 

 

Chủ nhật (12/6):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

[Trở về]