Bản in     Gởi bài viết  
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 44, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức tham gia

Thứ 2

(1/11)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

(2/11)

Sáng:

- 8h: Lãnh đạo Sở họp cơ quan tháng 10/2021 (phòng họp tầng 2).

- 7h30: Đ/c Lan dự khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Trường Đại học Quảng Bình.

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

- Phòng CCHC.

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

 (3/11)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

Hoãn làm việc tại UBND tỉnh

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở làm việc với Phòng Cán bộ, công chức, viên chức (phòng họp tầng 2).

- 16h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Toàn họp Đảng ủy Sở (phòng họp tầng 2).

- Phòng CBCCVC

 

- Đảng ủy viên

Thứ 5

(4/11)

Sáng:

- 7h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h30: Lãnh đạo Sở làm việc với Phòng XDCQ&TCBC (phòng họp tầng 2).

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h30: Đ/c Toàn họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

-

 

-

- Phòng XDCQ&TCBC.

Thứ 6

(5/11)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp thường kỳ tháng 10/2021 và 10 tháng đầu năm 2021.

- 8h: Đ/c Lâm làm việc với Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của HĐND tỉnh tại Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn dự làm việc với UBND tỉnh tại UBND thành phố Đồng Hới.

 

Thứ 7 (6/11):

- Đ/c Toàn làm việc tại huyện Minh Hóa.

- Phòng XDCQ&TCBC

Chủ nhật (7/11):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác      

[Trở về]