Bản in     Gởi bài viết  
Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020 
Sáng ngày 14/7/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020.
  

Đến dự Lễ khai giảng có ông Trần Đình Dinh - TUV -  Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình; ông Trần Đình Chín - Phó Hiệu trưởng Phân Hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam cùng cán bộ, giảng viên và 53 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 Đ/c Trần Đình Dinh – TUV- Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

 

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng 09 chuyên đề kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và 05 báo cáo kinh nghiệp thực tế theo đúng chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theoQuyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31/12/2019.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Đình Dinh - Giám đốc Sở Nội vụđề nghị Ban tổ chức và tất cả các học viên theo học lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định về chương trình bồi dưỡng, kỷ luật, kiểm tra đánh giá…Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, chúc lớp học đạt được kết quả cao và các học viên tích lũy được nhiều kiến thức quý báu phục vụ cho công việc chuyên môn; cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành để thực thi chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc theo yêu cầu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Phan Duyên

 

 

[Trở về]