Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 
 Ngày 02/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 2673/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021
 

Kế hoạch số 2673/KH-UBND

 

- Phụ lục 1: CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

 

- Phụ lục 2: CHI-TIEU-VTVL-TIEP-NHAN-VAO-LAM-CC-2021.-PHU-LUC-2

 

- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ TDCC 2021

[Trở về]