Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2015 

    Thực hiện Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2015, Sở Nội vụ thông báo Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2015, cụ thể như sau:

 

    1. Số lượng cần thu hút: 52 vị trí, làm việc tại các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

    2. Điều kiện, tiêu chuẩn thu hút:

 

    - Được quy định cụ thể theo Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2015 kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ.

 

    3. Hồ sơ đăng ký thu hút bao gồm:

 

    - Đơn tự nguyện và cam kết phục vụ công tác tại tỉnh Quảng Bình (theo mẫu);

 

    - Sơ yếu lý lịch:

 

    + Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan không thuộc tỉnh quản lý: Phải có Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương và bản đánh giá nhận xét của cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

 

    + Đối với người chưa phải cán bộ, công chức, viên chức: Phải có Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu học ở nước ngoài thì phải có nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam tại nơi học tập, nghiên cứu hoặc lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 

    - Bản sao giấy khai sinh;

 

    - Bản sao giấy báo trúng tuyển Đại học hoặc giấy xác nhận điểm đầu vào của Trường Đại học, các loại văn bằng, bảng điểm kết quả học tập đại học, sau đại học, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực). Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài, phải dịch sang tiếng Việt (có chứng thực); Văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

    - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

 

    - Quyết định công nhận các công trình, đề tài nghiên cứu hoặc bằng phát minh sáng chế (nếu có).

 

    4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ thu hút nhân tài:

 

    - Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/8/2015 đến 31/8/2015; buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h trong các ngày làm việc;

 

    - Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Cải cách hành chính - Tầng 3, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình - số 09, đường Lâm Úy, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình./.

 

    Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, hoặc qua số điện thoại: 052.3844.480 để được hướng dẫn cụ thể.

 

 
 
 
 
 
[Trở về]