Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
 

>> Tải về QĐ 46/QĐ-BCĐCCHC

[Trở về]