Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn phân công, bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 
Ngày 16/3/2015, Sở Nội vụ có Công văn số: 280/SNV-CTTN về việc phân công, bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500

 

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung Công văn

 

[Trở về]