Bản in     Gởi bài viết  
Họp rà soát công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 08/9/2020, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V chủ trì cuộc họp phiên thứ 3 để bàn một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.
 

 

Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội cơ bản hoàn tất, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Cơ quan Thường trực Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị phối hợp đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu tại phiên họp thứ 2 để bổ sung vào những nội dung công tác chuẩn bị Đại hội, như: Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, chương trình Đại hội, kịch bản Đại hội và việc lựa chọn các tập thể, cá nhân tham gia giao lưu điển hình tiên tiến toàn tỉnh trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tham gia tham luận tại Đại hội cơ bản đã hoàn thành…

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về thời gian tổ chức, công tác điều hành Đại hội; trang trí khánh tiết bên trong, bên ngoài hội trường tổ chức và công tác hậu cần phục vụ Đại hội…

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ chức Đại hội. Để Đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, góp phần biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  

Dự kiến, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra vào đầu tháng 10/2020.

[Trở về]