Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 15/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử (HĐBC) Quốc gia chủ trì
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐBC Quốc gia và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐBC Quốc gia; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị kết nối với 63 điểm cầu trong toàn quốc.

 

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

 

 

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật; đã bầu chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử đã được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của Nhân dân. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu lớn với 69.243.939 cử tri (99,6%). Kết quả, đã bầu được 499 Đại biểu Quốc hội (99,8%), 3.721 Đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 Đại biểu HĐND cấp huyện, 239.788 Đại biểu HĐND cấp xã.

Đối với tỉnh Quảng Bình có 98,84% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó huyện Tuyên Hóa đạt 100%. Kết quả đã bầu đủ 06 Đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 Đại biểu HĐND tỉnh, 259 Đại biểu HĐND cấp huyện và 3.435 Đại biểu HĐND cấp xã. Đại biểu được bầu bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần với tỷ lệ phiếu bầu ở mức cao; toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu lại.

Tại hội nghị, các địa biểu đã được nghe tham luận của các địa phương với những nội dung kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, những điểm tích cực, hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp; kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hiệp thương, giới thiệu đại biểu và tuyên truyền…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng nhiều địa phương đã sáng tạo trong công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch. Bênh cạnh đó, đồng chí thống nhất cao với những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, sửa đổi các quy định pháp luật về bầu cử ngày càng chặt chẽ; đồng thời nêu lên 05 bài học kinh nghiệm quan trọng đã rút ra qua cuộc bầu cử. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan hoàn thành các công việc sau bầu cử, chuyển Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐBC Quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử; các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, làm tốt vai trò của mình, luôn đặt lợi ích Quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.

 

[Trở về]