Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Thực hiện Công văn số 1237/BNV-VP ngày 31/3/2022 của Bộ Nội vụ về việc phát động phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng năm 2022; Kế hoạch số 612/KH-CTĐ ngày 16/6/2022 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ về Tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Ngày 24/6/2022, Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị được tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (đơn vị Cụm trưởng năm 2022) và Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị Cụm phó năm 2022) đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, công chức tham mưu công tác thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Quang Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng năm 2022) đánh giá: Quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch số 1237/BNV-VP ngày 31/3/2022 của Bộ Nội vụ về việc phát động phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng năm 2022 với tiêu đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo điều hành tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong Cụm, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Nội vụ, cùng với truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 6 tỉnh trong Cụm, đặc biệt là việc phát động kịp thời các phong trào thi đua của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ, chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND quản lý Nhà nước về: Tổ chức bộ máy, biên chế; chính quyền địa phương; công tác hội; cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; công tác thanh niên; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ và tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm từng bước được đổi mới, thiết thực, hiệu quả và ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Lấy hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn làm thước đo cho công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những điển hình tiên tiến, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp trong ngành Nội vụ của tỉnh, của Cụm.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của Cụm trong 6 tháng đầu năm 2022 là đáng khích lệ; đồng chí Cụm trưởng cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đó là: Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua chưa nêu rõ kết quả nổi bật, cách làm hay để phổ biến cho các đơn vị trong cụm học tập kinh nghiệm; Phong trào thi đua tuy đã được phát động nhưng hiệu quả của một số phong trào chưa cao, chưa thực sự tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa tạo được động lực, sức lan tỏa lớn trong công tác thi đua khen thưởng ở cơ quan, đơn vị. 

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm. Các đồng chí đã đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan những nội dung đã làm được và chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện phong trào thi đua cho năm 2022 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói riêng và sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương nói chung.

 

 

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2022./.

 

[Trở về]