Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị thông tin, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020 
Ngày 10/11/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1439/SNV-XDCQ&TCBC về việc đề nghị thông tin, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020.
 

1.Nội dung Công văn 1439/SNV-XDCQ&TCBC


2. Phụ lục báo cáo

[Trở về]