Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư của tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 28/7/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 931/SNV-QLVTLT về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư của tỉnh Quảng Bình.
 

>>> Công văn 931/SNV-QLVTLT


>>> Dự thảo Quy chế

[Trở về]